Tjärning

Ett spåntaks livslängd utgörs av två viktiga faktorer, råvarumaterial av finaste kvalitet med främst kärnvirke samt tjärning med tjära av finaste kvalitet med med en underhållsplan som sköts med rätt intervaller. Hur ofta ett tak skall tjäras beror på tidigare underhåll samt intervall. Ett eftersatt tak kommer behöva tjäras flera gånger med täta intervall i början för att uppnå en mättnad och först därefter kunna ha möjligheten att bygga ett offerskikt medans väl underhållna tak av kärnfuru kan ha möjligheter att snabbare bygga ett skikt på ytan av spånen.

 

Vi använder i dagsläget enbart den tjära av finaste kvalitet vi kan få tag på. Vi levererar till största del Claessons ”äkta dalbrända trätjära” som kan härledas till specifik brännare i Serbien. Samt Furutjära A som är turkisk.
Till specifika objekt används finsk samt svensk tjära av mycket ljus fin kvalitet med hög andel hartsämnen. Dessa tjäror är mycket eftertraktade med begränsad tillgång.

Kinesisk tjära utesluts helt då vi inte kan garantera ursprung, kvalitet eller arbetsförhållanden på samma sätt.

Vi för en noggrann dialog med beställare om vilken metod som dom önskar använda sig av och delar med oss av dom erfarenheter vi byggt upp under våra år i branchen.

 

Idag vanligast förekommande metoder är:

  • Traditionellt sett vanligaste: tjäran värms till ca 70 grader och appliceras därefter med spruta eller pensel.
  • Inkokt tjära/rörtjära:  Trögare i konsistensen och mer skiktbildande. Appliceras sedan med pensel eller färgspruta.
  • Ovan använda metoder med inblandning av Kimrök, kol (svart tjära), rödfärgspigment (rödtjära), kallpressad rå linolja och terpentin (roslagsmahogny).

 

För mer info hur vår tjärning går till se PDF