Spånläggning

Vi monterar alla typer av spån på både tak och väggar. Förutsättningarna varierar med fastigheterna vi arbetar med. Från stora sammanhållna partier till ränndalar, svängda ytor, hörn och runda pelare. Det finns ett flertal tekniker för spånläggning och vi har under årens lopp lärt oss detta. Framför allt då vi demonterat så många olika spånläggningar och då sett hur man gjorde förr. Den bästa spånskolan.

 

Spånen läggs direkt på undertak. Spärrskikt i form av papp minskar spånens förmåga att andas vilket förkortar livslängden. Viktiga faktorer för en lyckad spånläggning är luftning av takfoten samt att  monteringen sker med 4-6 mm springa mellan spånen för god luftning.

 

Kärnfuruspån monteras oftast obehandlade. Övrig spån brukas tjärdoppas efter tillverkning.