Taksäkerhetssystem

– på svenska kyrkors spåntak

 

Varför taksäkerhet på våra svenska kyrkor?

I Sverige har vi en lagstiftning om arbetsmiljö gällande fallrisker som blir mer och mer omfattande. Samtidigt så är det av yttersta vikt att alla kyrkors trätak blir restaurerade och behandlade med tjära i täta intervaller. För att vi som arbetar med kulturhantverk av denna sort på hög höjd ska kunna utföra arbeten på ett säkert, smidigt/kostnadseffektivt och lagligt sätt krävs det grundliga riskanalyser och säkerhetskrav på både person, utrustning och förankringsanordningar. Liftar och dylikt är i många fall inte möjligt att få in på en kyrkogård och då krävs det att vi kan jobba med fallskydd på ett säkert och lagligt sätt.

 

Kyrktaks taksäkerhetssystem anpassat till spåntak

Kyrktak Bygg och Konsult AB har tagit fram ett diskret taksäkerhetssystem för våra svenska kyrkors spåntak. Detta för vår egen säkerhets skull men även för att många andra säkerhetsanordningar idag är väldigt skrymmande och iögonfallande, vilket inte är aktuellt för en kulturminnesmärkt byggnad. Vårat nockräcke som går längs med hela nocken är lackat matt brunt eller matt svart för att smälta in i största möjliga mån. Systemet gör det möjligt för oss att ta oss runt kyrkan på ett smidigt, säkert och effektivt sätt.

 

För att sedan kunna positionera oss runt på takets ytor så har vi tagit fram positioneringsöglor som gör det möjligt för oss att ta oss långt ut på kanter på t.ex valmade spåntak där det annars finns risk för pendelfall.

 

Kyrktaks taksäkerhetssystem för spåntak har provats och uppfyller relevanta krav på statisk och dynamisk belastning (fallstoppsprov) samt beständighet, enligt EN 516:2006 Gångbryggor.