Nyläggning näbbspån Österhaninge ceremonihus

Väggar och kontreforter täcktes med kluven näbbspån.

Stensjö by

2010-2012
Nyläggning stickspån(pärt) 1000 m².
Beställare Vitterhetsakademien.

Läckö slott

2009-2012
Nyläggning ekspån 1900 m2 samt tjärning 3310 m².
Beställare Statens Fastighetsverk.

Privatvilla Särö

2009
Fasadbeklädnad ekspån 350 m².

Husby Ärlinghundra kyrka

2011
Nyläggning kluven furuspån 750 m². Beställare Märsta kyrkliga samfällighet.

Julita kyrka och museum

2010-2011
Nyläggning kärnfuruspån 1200 m². Beställare Nordiska Museét.

S:t Olofskyrkan Falköping

2011.
Nyläggning ekspån 450 m². Beställare Falköpings kyrkliga samfällighet.