Underhåll

Vi arbetar med förebyggande rengöring och underhåll av spåntak inför tjärningsarbete samt för förlängning av takets livslängd.

 

Byggnadsvård

För att försäkra sig om att en byggnad bibehålls i bästa möjliga skick, så rekommenderar vi att man håller byggnaden ren från ohyra och påväxt av mikrober, såsom mossa, lavar, alger, röta och mögel.

Eftersom takspån är ett levande material, finns det risk för mikrobiell påväxt, vilket leder till försämrad livslängd om taket lämnas i dåligt skick i allt för långa perioder. Mossa, lavar och alger växer på taken, speciellt i skuggiga partier, som ofta förblir fuktiga. Växtligheten tenderar att kväva takmaterialet och starta en förmultningsprocess där takspånet riskerar att ruttna, med läckage som följd. 

Vi på Kyrktak Bygg och Konsult AB rekommenderar att taket rengörs med jämna mellanrum, för att förhindra detta. Rengöring och behandling kommer inte bara att skydda taket från mikrobiell påväxt, utan kommer även att underlätta annat arbete som sker på taket, då mossa och alger kan bibehålla vatten och skapa en halkig yta att arbeta på.

För att rengöra taken använder vi oss av flera olika metoder, såsom högtryckstvätt, borstning och skrapning. Efter att växtlighet har avlägsnats, rekommenderar vi att behandling med Grön-Fri sker. Medlet tränger in i takytans svåråtkomliga partier och dödar kvarliggande mikrober. Grön-Fri påverkar materialet på ett sådant sätt att det förhindrar ny näringspåväxt och motverkar återväxt av nya mikrober, i upp till 4 år efter behandling skett.

Grön-Fri är en produkt godkänd av EU:s förordning EG2015/830 om godkännande och begränsningar av kemikalier. Den är biologiskt nedbrytbar och påverkar inte spåntaket på något negativt sätt. Grön-Fri har dock en korroderande effekt och rekommenderas därför inte till användning på obehandlad metall.