Övriga tjänster

 

Smide

Vi på Kyrktak Bygg & Konsult kan genom samarbetspartners nedmontera, restaurera och återmontera era taksmiden.

 

Snickeri-bygg

Vi utför allt arbete inom bygg och snickeri.

 

Arbeten med balkverk

Bärande konstruktioner av stockar och timmer finns i klockstaplar, torn, takstolar mm. Dessa måste kunna bytas och repareras. Vi har genomfört ett antal helrenoveringar av klockstaplar där syllar, stolpar och hjärtstockar har bytts ut. Vid arbeten med bärande delar är det viktigt att kunna förstå och räkna ut lasterna så att man avlastar på rätt sätt vid utbyte av stomdelar. Det nya materialet måste vara av hög kvalitet. Vi samarbetar med sågverk som kan leverera rätt dimensioner och rätt kvalitet.

 

Generalentreprenader

Vi åtar oss alla typer av arbeten på kyrkor och kulturbyggnader. Med utgångpunkt i vår egen specialistkompetens gällande takarbeten och snickerier samt med vårt kontaktnät av samarbetspartners så är fönsterrenovering, fasadrenoveringar, ställningsarbeten, målningsarbeten, plåtarbeten ,finsnickerier, åskledararbeten osv inga problem. Vi har genomfört ett antal generalentreprenader med flera moment som alla har fallit väl ut med bra resultat och belåtna kunder.

 

Rope access

Vi specialiserar oss på arbeten i svåråtkomliga lägen genom rope access.

Alla våra arbeten utförs i led med svensk standard för arbeten som utförs på hög höjd. Våra anställda är utbildade i reparbete genom Hewall, C2 safety eller Sprat. 

Rope Access är ett arbetssätt där personen använder sig av ett repsystem för att få tillgång till arbetsplatser där det kan vara svårt att komma åt med maskiner eller där behov av ställning behövs. Tack vare rope access kan man ofta utföra ett arbete snabbare och till lägre kostnad än vad byggnadsställning eller annan lyftanordning skulle innebära.

Arbetssättet genom rope access är säkert då vi jobbar enligt svensk lagstiftning för arbeten på hög höjd och personal kommer alltid vara säkrade med två separat infästa system varav en är BACKUP.

Eftersom rep används och förankras i befintliga strukturer eller omkringliggande objekt, så minskar även ingreppen på byggnaden, i form av förankring av byggnadsställning eller påverkan på marken, från maskiner, såsom skylift.

All vår personal som arbetar på höjd, innehar certifikat från något av följande, Hewall Safety, C2 vertical safety eller Sprat, som alla följer reglementet för arbeten på höjd, allt i enlighet med §B 4.1.2 i Arbetsmiljöverkets AFS 2006:4. Personalen blir utbildad i hur man säkert ska etablera arbetsplatsen och genomgång av hur räddning skall ske vid eventuell olycka. Rope access har som lag att infästningspunkter ska vara testade till 12kN(1200kg)/system eller skall bedömmas som säker av kompetent person. All utrustning är testad och godkänd enligt EN-Standarder för arbete på hög höjd. Utrustningen besiktas och protokollförs av kompetent person minst 1 gång per år.

Innan vi tillträder och etablerar ett repsystem, går arbetslaget igenom en riskanalys som skrivs under och skickas till kund. I riskanalysen analyserar, eliminerar och isolerar vi eventuella risker som kan uppstå under arbetets gång.

Personalen genomgår en årlig träning på “räddning från rep” och var tredje år skall en refresherkurs göras på hela certifikatet. All personal innehar även tjänstbarhetsintyg för arbete på hög höjd enligt AFS 2019:3.