Åskskydd

Sveriges kyrkor är symbolbyggnader med ovärderligt kulturhistoriskt värde. Vid en brand som orsakats av ett åsknedslag skadas byggnaden, dess innehåll och de människor som befinner sig i kyrkan. Åskskyddet kan minimera dessa skador upp till 98% om det uppfyller åskskyddsstandarden SS-EN 62305, I-IV, åskskyddskyddsklass 1.

Vi åtar oss alla installationer samt besiktningar av åskskydd på kyrkor, stora som små.
Genom alla år med underhåll av spåntak har vi sett mängder av eftersatta samt underdimensionerade åskskyddssystem som behöver åtgärdas. Vid nyinstallation görs en mycket varsam installation för att minimera åverkan på dessa kulturhistoriska byggnader som skyddas under kulturmiljölagen.

Genom samarbete med auktoriserat elinstallationsföretag, externt besiktningsföretag samt marknadsledande tillverkare utför vi totalentreprenader och de periodiska underhåll som krävs för att svensk standard SS-EN 62305 uppfylls.

För detaljerad information om åskskydd se PDF