Kyrktak bygg & konsult AB Torsgatan 13 A 603 63 Norrköping Tel 011-12 81 31 info@kyrktak.se

Kyrktak siluett 960x345 Arby klockstapel 960x345 Kyrktak 001 960x345 Kyrktak 002 960x345 Kyrktak 003 960x345

Om oss

Företaget

Kyrktak bygg & konsult AB startades 1985 av Ingvar Berndtson. Sonen Magnus har varit verksam i bolaget sedan starten. Med hantverkskompetens i botten har vi lärt oss tekniken med spåntak under åren. Vi har tjärat kyrkor och lagt spåntak i hela Sverige samt även gjort arbeten i våra grannländer. Vårt kontaktnät har vuxit stadigt och våra kunder har ökat i antal. Företaget har 9 fast anställda och runt 10-15 säsongsanställda.

Våra kunder

Då vi framför allt arbetar med kyrkor är vår främsta kund Svenska kyrkan och dess församlingar. Men även förvaltare av kulturhus, såsom Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk, Nordiska Muséet, Vitterhetsakademien, kommuner, stiftelser, landsting, företag och privatpersoner, finns bland våra beställare.
Arbetena utförs under projektledning och kontroll av arkitekter, konsulter och byggnadsantikvarier. Varje uppdrag är unikt och med den samlade kompetensen hos alla inblandade parter blir utfallet och slutresultatet bra.

Kompetens reparbete

Våra arbeten utförs många gånger på hög höjd och med de risker det innebär. Vi är utbildade i fallskydd och repteknik. Vid reparbete arbetar personalen i lag om två. Båda är utbildade i repteknik och evakuering och komplett evakueringsutrustning finns på arbetsplatsen. Med hjälp av repteknik kan man komma åt ytor och utföra arbetsmoment som annars skulle ha krävt byggnadsställningar. Stora summor kan sparas vid användandet av denna metod.

Arbetsmiljö

Vi använder oss av objektsanpassade arbetsmiljöplaner med riskanalys. Ständig vidareutbildning av personalen i säkerhetsrelaterade frågor. Dialog med Arbetsmiljöverket om säkerheten på arbetsplatsen samt val av arbetsmetoder och utrustning. Vårt mål är inga skador på person eller egendom. Kontrollprogram avseende personlig skyddsutrustning samt återkommande övningar i evakuering är exempel på vårt säkerhetstänkande. 

Läs mer om reparbete och Arbetsmiljöverket >>