Kyrktak bygg & konsult AB Torsgatan 13 A 603 63 Norrköping Tel 011-12 81 31 info@kyrktak.se

2016-04-21

Slottsvillorna


Vi har fått i uppdrag av Andersson och CO byggnads AB att montera 3000m2 sågade furuspån på de nybyggda slottsvillorna vi Ulvsunda slott.
Spånen kommer att grundas i Falurödfärg och monteras på alla fasadytor på husen.